Ćwiczenie 6: Szeregowe interfejsy synchroniczne

 

 

 

Przebiegi czasowe transmisji bajtu przez interfejs SPI

 

Dokumentacja

 

MPLAB C18 C Compiler Getting Started

MPLAB C18 C Compiler User’s Guide

MPLAB C18 C Compiler Libraries

DS1626/DS1726 High-Precision 3-Wire Digital Thermometer and Thermostat

 

Dokumentacja kompilatora firmy CCS dostępna jest w IDE.

 

Zalążki programów J

 

DS1626_1.c - dla mikrosterownika PIC18F458

DS1626_2.c - dla mikrosterownika PIC18F4550